Dengeli Gübreleme; bitkisel üretimde birim alandan bol ve kaliteli ürün almanın en önemli faktörlerindendir. Bu da toprakta eksik olan bitki besin elementlerini uygun zamanda, uygun miktar ve formlarda ve uygun şekilde vermekle mümkündür. Dengeli gübreleme için toprak ve bitki analizlerinin yapılması gerekir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bitki Besleme Laboratuvarında Bitki ve Toprak Analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda Mikro dalga CEM Mars X press, Su banyosu, Hot Plate, pH metre, Etüv ve Saf su Cihazı mevcuttur.