Toprak verimliliği, fiziksel ve kimyasal verimliliğe bağlıdır.  Fiziksel verimlilik, toprağı oluşturan katı, sıvı  ve gaz fazlarının bitki gelişimi, beslenme ve büyümesine en uygun oranlarda bulunma durumlarıdır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak fiziği laboratuvarında, bitki gelişiminde etkili olan ve toprağın fiziksel davranışlarını yönlendiren bazı toprak fiziksel analizleri (tekstür, strüktür stabilitesi, por büyüklük dağılımı, tarla kapasitesi ve solma noktası vb.) yapılmaktadır.