Toprak kimyası, bitki besin elementleri ve kontaminantların topraktaki biyoyarayışlılığı, mobilitesi ve dağılımı üzerinde etkili olan topraktaki kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlarla ilişkili bir toprak bilimi dalıdır. Bölüm besin elementlerinin dinamiği üzerinde etkili olan topraktaki mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını, toprak ve besin elementlerinin iyi bir şekilde yönetilmesini, tarımsal üretimde daha yüksek verim elde edilmesini ve çevre kirliliğinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bölüme ait laboratuvarda analitik terazi, pH metre, spektrofotometre, atomik absorpsiyon spektrofotometresi, azot tayin cihazı destilasyon ünitesi, alev fotometresi, soxhlet ekstraksiyon cihazı bulunmaktadır.