Proje Türü

Proje Adı

Yıl

Münferit Proje

Isparta Yöresindeki Gül Bahçelerinin Verimlilik Durumları,Verim-Verimlilik İlişkileri

2008

TAGEM

Keçiborlu Kükürt İşletmesi Atıklarının Tarımsal Amaçlı Değerlendirilmesi

2008

TÜBİTAK

Hatay Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Adaçayı (Salvia Sp.) Türlerinin Kültüre Alınması, Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

2009

Münferit Proje

Bakteri (Bradyrhizobium Japonicum) Aşılamasının Isparta Koşullarında Soya (Glycine max L.)Bitkisinde Nodülasyon ve Dane Verimine Etkisi

2009

Y.Lisans

Farklı Aşılama Yöntemleri ile Bakteri (Bradyrhizobium japonicum) Aşılamasının Soyada Azot Fiksasyonuna ve Dane Verimine Etkisi

2009

Tübitak

Kış Koşullarında Etlik piliç Kümesinde Oluşan Amonyak Gaz Düzeyinin Belirlenmesi ve Vakumlu Havalandırma Sistemi, Fosforik Asit Düzeneği ve Altlığa Zeolit Eklenmesi Yöntemleriyle Azaltılması.

2009

Y.Lisans

''Yaprakta Kalsiyum Uygulamasının Karanfil Çeşitlerinde ( Standart ve Sprey ) Verim, Kalite ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi.''

2010

Tübitak

Kiraz Anaçlarının In Vitro Koşullarda Bor Ve Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarının Fizyolojik Parametreler Ve Antioksidan Enzim İzoformları İle Belirlenmesi

2010

Tübitak

Ağır Metallerce Kirlenmiş Toprakların Fitoekstraksiyon Tekniğiyle Arıtımı

2011

Y.Lisans

''İşletme Arazileri İçin Tarım Bilgi Sistemi: Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Merkez Arazisi Örneği''

2011

Doktora

Farklı Çinko Uygulamalarının Değişik Anaçlara Aşılı Elma Çeşitlrinde Çinko Ve Diğer Besin Elementi İçerikleri İle Verim Üzerine Etkileri

2011

Münferit Proje

''Göller Yöresinde Geleneksel Yöntemlerle Ve Organik Tarımla Yağ Gülü Yetiştiriciliği Yapılan Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması.''

2011

Y.Lisans

Arıtma Çamuru Uygulamalarında Ağır Metal Akümülatörü Olarak Kanoların ( Brassica Napus L. ) Etkinliği.

2011

Münferit Proje

''Elma Ve Kiraz Ağaçlarında Çinko Besin Elementi Noksanlığının Görünür Yakın Kızılötesi (Vnır) Spektroradyometrik Yöntemle Belirlenmesi''

2011

Y.Lisans

''Farklı Topraklar Üzerinde Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Gelişimi Ve Mineral Beslenmesi Üzerine Humik Asitin Etkisi''

2011

Tübitak

Bazı Meyve Türlerinde Besin Elementi Eksikliğinin Görünebilir Yakın Kızılötesi Bölge-Spektroradyometrik Ölçümler Kullanılarak Arazide Belirlenebilirliğinin Araştırılması

2011

Y.Lisans

''Farklı Dozlarda Humik+Fulvik Asit Uygulamasının Farklı Bölge Topraklarında Mısır Vejetasyonu Altında Toprağın Biyolojik Aktivitesine Etkisi''

2011

Doktora

Göller Bölgesi Yaygın Büyük Toprak Gruplarının Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri

2012

BOREN

Isparta Yöresi Elma Bahçelerinin Bor Beslenme Durumlarının İncelenerek, Farklı Bor Uygulamalarının Elmanın Verim ve Kalite Değerlerine Etkisinin Araştırılması

2012

Münferit Proje

Elma ve Kiraz Meyve Türlerinde Demir Elementi Eksikliğinin Görülebilir-Yakın Kızıl Ötesi (VNIR) Spektroradyometrik Yöntemlerle Tahmin Edilebilirliği

2012

Tübitak

Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu ile Nütrient Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması.

2012

Tübitak

Çinko ve Mikorizal Fungus Uygulamalarının Hıyarda Bitki Besin Elementi Alım, Bitki Gelişimi ve Pythium Çürüklüğüne (Phytium Deliense)Etkileri

2012

Tübitak

Damla Sulama İle Uygulanan Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Yağ Gülü’nün (Rosa damascena Mill.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

2012

Y.Lisans

Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri

2012

Y.Lisans

"Farklı dozda humik+fulvik asit uygulamalarının yer fıstığı bitkisinde biyolojik azot fiksasyonuna etkisi"

2013

Doktora

"Seralarda Solarizasyon Uygulamasında Farklı Plastik Örtülerin ve Biofumigasyonun Toprak Sıcaklığına Etkinliğinin Araştırılması"

2013

Y.Lisans

Gül Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği

2013

Y.Lisans

''Biber Bitkisinde Çinko İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması''

2013

Tübitak

Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin Bitki Gelişme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ile Belirlenebilirliği.

2013

BOREN

Isparta Yöresi Elma Bahçelerinin Bor Beslenme Durumlarının İncelenerek, Farklı Bor Uygulamalarının Elmanın Verim ve Kalite Değerlerine Etkisinin Araştırılması

2012

Münferit Proje

Elma ve Kiraz Meyve Türlerinde Demir Elementi Eksikliğinin Görülebilir-Yakın Kızıl Ötesi (VNIR) Spektroradyometrik Yöntemlerle Tahmin Edilebilirliği

2012

Tübitak

Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu ile Nütrient Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması.

2012

Tübitak

Çinko ve Mikorizal Fungus Uygulamalarının Hıyarda Bitki Besin Elementi Alım, Bitki Gelişimi ve Pythium Çürüklüğüne (Phytium Deliense)Etkileri

2012

Tübitak

Damla Sulama İle Uygulanan Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Yağ Gülü’nün (Rosa damascena Mill.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

2012

Y.Lisans

Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri

2012

Y.Lisans

"Farklı dozda humik+fulvik asit uygulamalarının yer fıstığı bitkisinde biyolojik azot fiksasyonuna etkisi"

2013

Doktora

"Seralarda Solarizasyon Uygulamasında Farklı Plastik Örtülerin ve Biofumigasyonun Toprak Sıcaklığına Etkinliğinin Araştırılması"

2013

Y.Lisans

Gül Tarım Alanlarının Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri İle Belirlenebilirliği

2013

Tübitak

Toprak Kalitesi Ölçme Modellerinin Farklı Bölgelerde Seçilen Örnek Alanlarda Test Edilmesi

2013

Y.Lisans

''Biber Bitkisinde Çinko İçeriğinin Hiperspektral Algılama Teknikleriyle Belirlenebilirliğinin Araştırılması''

2013

Tübitak

Ayçiçeği ve Mısır Yağlarında Ağır Metal Düzeyinin Bitki Gelişme Döneminde Spektral Yöntemler Aracılığı ile Belirlenebilirliği. 

2013

Münferit Proje

''Vermikompostların Farklı Topraklarda Yetiştirilen Buğdayın Gelişimi Ve Mineral Beslenmesine Etkisi''

2015

Y.Lisans

''Sera Koşullarında Yapraktan Kalsiyum Uygulamasının Domates Çeşitlerinin Gelişim, Verim Ve Mineral Beslenmesine Etkisi''

2015

Y.Lisans

Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Patates Ekim Alanlarında Toprakların Verimliliği Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

2015

Y.Lisans

Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlarda Oluşan Yeniden Parçalanmanın Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ile İzlenmesi

2015

Y.Lisans

Atabey Ovası Topraklarının Fosfor Adsorpsiyon İzotermlerinin Toprak Özellikleriyle Olan İlişkileri Ve İzotermlerden Fosforlu Gübre İhtiyacının Belirlenmesi

2017

Y.Lisans

Atabey Ovasındaki Toprak Serilerinde Çinko Fraksiyonlarının Belirlenmesi

2015

Y.Lisans

Zeolitlerde Potasyum,Amonyum Ve Fosfor Sorpsiyon/Desorpsiyon Kimyası

2016

Y.Lisans

Endojeik Toprak Solucanının Mısır Bitkisinde (Zea mays) Besin Elementi Alımına Etkisi

2016

Doktora

Isparta Gülü (rosa Damascena M ill.) Potansiyel Tarım Alanlarının Ekolojik Modellenmesi

2015

Tübitak

Kalsifuj Bitkiler İçin Alternatif Materyallerin Kireçleme Potansiyellerinin Belirlenmesi

2015

Y.Lisans

''Evsel Atıklardan Elde Edilen Kompostun Mısır Ve Biberin Gelişimi Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi ''

2015

Tübitak

Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Kozalaklarının Fenolik Madde, Uçucu Yağ Bileşimi ve Antioksidan Özelliklerinin Yetişme Ortamı Koşullarına Göre Değerlendirilmesi

2015

Tübitak

Spor Sahalarının Çeşitli HidrolojikVe Meteorolojik Koşullar Altında Hızlı Ve Etkin Drenajını Sağlayacak Tekniklerin Araştırılması

2017

Tübitak

Benzer İklim Koşulları Altında ve Farklı Jeolojik Ana materyal Üzerinde Yer Alan Toprakların Jeopedoloji Olayları ve Ayrışma Oranları

2018- Devam Ediyor

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

Fırat-Dicle Havzasında Yüksek çözünürlüklü Hidrometeorolojik, Hidrolojik ve Su kalitesi Modellemesi ve Hidroekonomik Analiz

2018

Tübitak

Manyas Gölü Havzası'nın Yönetimi İçin Bütünleşik Ekosistem Modelleme Odaklı Karar Destek Sisteminin Oluşturulması

2019- Devam ediyor

Y.Lisans

CBS(coğrafi Bilgi Sistemleri) Ortamında Toprak Verimliliği Tabanlı Model ve Jeoistatistik ile Tarımsal Arazi Değerlendirilmesi

2019