Tarihçe

Bölümümüz 1994 “Toprak” bölümü adıyla Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak 2 anabilim dalından oluşmaktadır. 2009 yılından itibaren ismi “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü” olarak değişmiştir. Bölümde, Toprak biliminde mevcut temel toprak bilgisi öğretimi ile birlikte, mevcut bilginin üzerine gelişen yenilikçi yaklaşımlar ile toprak bilimi ve bitki besleme alanlarında yeni bilgiler üretilmesini sağlamak, bu yenilikçi yaklaşımları uygulamaya yönelik araştırmayı bilen “Ziraat Mühendisi” yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Buna yönelik araştırmalar ile toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerinin saptanarak bitkisel üretimde en doğru şekilde kullanılabilirliğinin artırılması, Toprakların sınıflandırılması, haritalanması ve Arazilerin kullanımına yönelik planların yapılabilmesine, bitkilerin beslenmesi-fizyolojisi ve bitki-toprak-su sistemlerine yönelik araştırma çalışmaları yürütmektedir.

Bölümün Araştırma ve Laboratuvar Olanakları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, yaklaşık 150 m2 kapalı araştırma serası mevcuttur.

Toprak Fiziği Laboratuvarı (30m2 )

ICP Laboratuvarı (55m2 )

Yakma Ünitesi (30m2 )

Toprak Kimyası Laboratuvarı (60m2 )

Toprak Biyolojisi Laboratuvarı (50m2 )

Bitki Besleme Laboratuvarı (60m2 )

Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı (45m2 )

Akademik – İdari Personel Mevcudu
Bölümde 9 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi, 1 Bölüm Sekreteri görev yapmaktadır.

İş Olanakları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunları “Ziraat Mühendisi” ünvanıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Kamu ve Özel Bankaların Tarımla ilgili finans bölümlerinde, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre veya Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavını kazanmaları durumunda zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olarak Toprak bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri görev almaktadır. Bu kapsamda Arazi Toplulaştırma çalışmalarında çalışma olanakları da bulunmaktadır.