BİRİM YÖNETİCİSİ

 • Prof. Dr. Deniz YILMAZ

BİRİM KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

 • Prof. Dr. Deniz YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR

FAKÜLTE SEKRETERİ

 • Mahmut BARBAROS

BÖLÜM BAŞKANLARI

 • Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM
 • Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
 • Prof. Dr. Bahri KARLI
 • Prof. Dr. Sevil KARAASLAN
 • Prof. Dr. Yaşar KARAKURT
 • Prof. Dr. Sema KALE ÇELİK
 • Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN
 • Prof. Dr. İbrahim ERDAL
 • Prof. Dr. Duygu KAŞIKCI
 •  

AKADEMİK PERSONEL

 • Prof. Dr. Osman GÖKDOĞAN
 • Doç. Dr. Pelin ALABOZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya ERBAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Melis BİLGİNTURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre BIÇAKCI
 • Arş. Gör. Dr. Sercan ÖNDER
 • Arş. Gör. Dr. Turgay AKÜNAL
 • Arş. Gör. Merve Mürüvvet DAĞ
 • Arş. Gör. Emre TOPÇU

BİRİM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

 • Yarennur ÜNLÜ