Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:44
Fakültemiz Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Önder Uysal'ın 1001-TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında “Gül İşleme Atıksu Ortamında Yetiştirilen Mikroalglerin Biyogaz ve Biyogübre Özelliklerinin Belirlenmesi ve Co2 Giderimi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.
 
Değerli Öğretim Üyemizi ve proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Kamil EKİNCİ, Doç. Dr. Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Doç. Dr. Osman GÖKDOĞAN ve YÖK 100/2000 Sürdürülebilir Tarım ve TÜBİTAK 2211/A Bursiyerimiz Fatmagül Özge UYSAL'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.