Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:44
Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt TÜRK’ün Danışman olduğu ve yürütücüsünün Fikret SOYKAN, (Tarla Bitkileri Lisans Öğrencisi) Ekolojik Koşullarında Kermes Meşesi (Quercus coccifera)'nin Yem Değerinin Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi isimli 2020 1. DönemTÜBİTAK-BİDEB 2209-A desteği alan projeler arasında yer aldı.
 
Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA’nın Danışmanı olduğu ve yürütücüsünün Mehmet SARICA, (Bitki Koruma Lisans Öğrencisi) Bazı Lavanta Çeşitlerinde Mikorizal Fungus Glomus iranicum var. tenuihypharum'un Bitki Performansı, Bitkideki Önemli Bileşenler ve Fusarium Solgunluğu Üzerine Etkileri isimli 2020 1. DönemTÜBİTAK-BİDEB 2209-A desteği alan projeler arasında yer aldı.
 
Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sibel YORULMAZ SALMAN’ın Danışmanı olduğu ve yürütücüsünün Zeynep SELVİOĞLU, (Bitki Koruma Lisans Öğrencisi) :  "Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)'de Diflovidazin Direnci ve I1017F Mutasyonunun Belirlenmesi" isimli 2020 1. DönemTÜBİTAK-BİDEB 2209-A desteği alan projeler arasında yer aldı.
 
Fakültemiz Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dudu DEMİR’in Danışman olduğu ve yürütücüsünün Çiğdem Selin ARI, (Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Öğrencisi) Farklı Soğan Çeşitlerinin Yeşil ve Kuru Hallerinin Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Karşılaştırılması isimli 2020 1. DönemTÜBİTAK-BİDEB 2209-A desteği alan projeler arasında yer aldı.
 
 
Öğretim Üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.