Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:44
Muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular (önceki yükseköğretim kurumları önlisans veya lisans diploma programlarında başarılı olunan dersler) şu şekilde yapılır.
 
Yeni kayıt yaptıran öğrenciler; Üniversiteye kayıtlarını yaptırdıkları ilk yarıyıl derslerinin başlamasını izleyen, on (10) işgünü içinde kayıtlı bulunduğu birime şahsen, posta yoluyla veya eposta yoluyla (ziraatf@isparta.edu.tr) yaparlar. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. Postadan kaynaklanan gecikmelerde sorumluluk öğrenciye aittir.
Süresi içerisinde muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.
Öğrencilerin başvuru dilekçelerinde önceden başarılı oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir. Başvuru dilekçesinde belirtilen dersler haricindeki dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.
Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ait transkript, ders içeriklerive gerekliyse not dönüşüm tablosunun eklenmesi gerekir.
Muaf olunmak istenen ders farklı bir dilde alınmış ise onaylı Türkçe ya da İngilizce ders içeriğinin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
 
 
Okulumuz bölümlerinin ders planları ve ders içeriklerine akts.isparta.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Kayıt yaptırdığınız bölümün ders planlarına ulaşmak için ziraat Fakültesi ni tıklayarak bölümünüzü seçiniz. Açılan sayfanın üst kısmında bulunan Müfradat Seçiniz kısmından 2019-2020 Müfradatı işaretlediğinde bölümüzde okutulan derslere ulaşabilirsiniz.
 
Muafiyet başvuru dilekçesi ekte verilmiştir. Dilekçenin İmzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 
Muaf olduğunuz dersler öğrenci bilgi sistemine işlendikten sonra (obs.isparta.edu.tr) dönemde muaf olunan ders kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilmek için okulumuza  dilekçe ile müracaat yapılması gerekmektedir.