Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:44
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarım Topluluğu tarafından 28 Şubat 2020 tarihinde Saat: 10:30 da “Tarımda Yeni Ufuklar” etkinlikleri kapsamında "Tarsim Tarım Sigortaları" konusunda konferans verildi.
Açılış Konuşmasında Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mevlüt GÜL yaptı.
Tarsim Tarım Sigortaları Antalya Bölge Müdürü Mustafa DEĞER Tarım Sigortaları hakkında konferans verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminin sonucuna göre Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi oluşturur.  Acente öncelikle Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verilir diye belirtti.
Antalya Bölge Müdürü Mustafa DEĞER Konferans sonunda öğrencilerden yoğun ilgi gördü, fotoğraf çekilmek isteyen öğrenciler ile aynı karede bulundu.