Yayın Tarihi: 30.08.2023 22:44
Değerli Öğretim Elemanları;
 
Tüm dünyada bulunan “Korona Virüs Pandemi” sebebiyle bireysel ve toplumsal sağlığımızı korumak için bazı tedbirlerin alınması durumu söz konusudur. Ders işleme sürecini mümkün olduğunca hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak evden yürütmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda Üniversite Senatomuzun aldığı kararlarla Uzaktan Eğitim uygulamasına geçmiştir. Bu hususta;
 
1.    16.03.2020 tarihinde ara verilen 2019-2020 bahar yarıyılı; 23.03.2020 tarihinden itibaren asenkron (Ders notu paylaşımı) şeklinde yürütülmeye başlanmıştır. 30.03.2020 tarihi itibariyle “Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi” aracılığıyla, eğitimler mevcut ders programları çerçevesinde tamamlanacaktır. 30.03.2020 tarihi itibarıyle Uzaktan Eğitim Sistemi OBS ile entegre olarak çalışmaya başlamıştır.
 
2.   Uzaktan Eğitim Sistemini kullanma sürecinin sorunsuz yürütülebilmesi için 30.03.2020-05.04.2020 tarihleri arasında sistem üzerinden en az bir dersiniz için ders kaydı yapmanız gerekmektedir. Bu kaydı öğrenciler daha sonra sistemden izleyebileceklerdir.
 
3.   Normal öğretim veya 2. Öğretim dersleri kendi saatlerinde canlı (senkron) olarak yapılacaktır. Ancak Öğretim Elemanı tarafından daha önce kaydettiği dersler için farklı şubelerde veya öğretimde bulunan derslerdeki öğrencilerin izlemesi için Öğretim Elemanı OBS üzerinden yetki verebilecektir.
 
4. Öğrencilerimiz derslere eşzamanlı (senkron) veya asenkron olarak cep telefonu/tablet aracılığıyla da katılıp izleyebileceklerdir.
 
5.   Teknik sorunlar nedeniyle eş zamanlı (senkron) derse katılamayan öğrenciler, yapılan derslerin kayıtlarını dönem sonuna kadar izleyebileceklerdir.
 
6.  Ön lisans ve lisans derslerinin yürütülmesi ile ilgili olarak;
 
a)      Derslerin başlayacağı “30.03.2020 ders haftası (uzaktan eğitimin ilk haftası)” genel tekrar ve ders kaydı haftası olacaktır.
 
b)     Öğrenciler, yeniden düzenlenecek olan akademik takvimde yapılacak vize/final sınavlarında; Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine yüklenen ders sunumlarından sorumlu tutulacaktır.
 
7.  Lisansüstü derslerin yürütülmesi ile ilgili olarak;
 
a)      Lisansüstü programlardaki dersler; uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yeterliliğe hazırlık ve teze hazırlık dersleri hariç olmak üzere, Uzaktan Eğitim Yönetim Sisteminde yürütülerek kayıt altına alınacaktır.
 
b)     Lisansüstü programlardaki uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, yeterliliğe hazırlık ve teze hazırlık dersleri; öğretim elemanları ve öğrencilerin kendi aralarında belirleyeceği dijital bir ortamda yapılacaktır.
 
c)      Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavı, tez izleme komite toplantısı ve tez savunmalarının Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla yapılacak olup, uygulama ile ilgili esaslar Enstitülerce belirlenecektir.
 
8.   Ders uygulamaları ve uygulamalı dersler ile ilgili olarak;
 
a)     7+1 işyerinde uygulama yapılan akademik birimlerde “İşyeri Eğitimi” ve “Yönlendirilmiş Çalışma” dersi uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır. “İşyeri Uygulaması”, “İşbaşında Eğitim”,  “Yaz Stajı Uygulamaları” ise belirlenecek ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.
 
b)     Öğretim Elemanlarında daha sonra yapacağı uygulamalı dersler ile ilgili OBS üzerinden bir form düzenlenerek Ders bilgileri alınacak ve bu derslerin listesi OBS üzerinden öğrenciler ile paylaşılacaktır. Akademik birimlerce web sitelerinde ve OBS üzerinden ilan edilen sadece uygulaması olan dersler, belirlenecek ileri bir tarihte yapılacaktır.
 
c)      Öğretim elemanları tarafından OBS sistemine girilen dersler Akademik birimlerimizin web sitelerinde ve OBS üzerinden ilan edecekleri “teorik + uygulama derslerinin”; teorik kısımları uzaktan eğitimle yapılacaktır. Uygulama kısımları ise ileri bir tarihte belirlenecek bir takvimde yapılacaktır.
 
9.  Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Üniversitemiz bünyesinde yürütülen DİLMER Türkçe Eğitim Programı B2 ve C1 kurlarının 6 Nisan 2020 tarihi itibariyle Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile sürdürülecektir.
 
10.   Vize, final ve bütünleme sınavlarına ilişkin kararlar ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır.
 
11.   Bu yıl, yaz okulu uygulaması üniversitemizde yapılmayacaktır.
 
12.   30 Mart Pazartesi uzaktan eğitimin ilk günü olması nedeniyle bir takım uygulama ya da teknik problemler ortaya çıkabilir. Ancak, ders notları ve çekimleri sisteme kayıtlı olacağından herhangi bir kaybınız olmayacaktır. Üniversitemiz ana sayfasında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Teknik sorunlar için oidb@isparta.edu.tr mail adresine sorunlarınızı bildirebilirsiniz.
 
13.    Hafta içi “whatsapp yardım hattı” ile tüm öğretim elemanlarımıza hizmet verilmeye başlanacaktır.