Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde üretilen mavi sertifikalı M9 ve MM111 elma anaçları satışa sunulmuştur. İlan metninde belirtilen usulde satış gerçekleştirilecektir.