Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1994 tarihinde Isparta iline 25 km uzaklıkta bulunan Atabey İlçesi'nde 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Bahçecilik ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinde 30’ar öğrenci ile eğitime başlamış, 1997-1998 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

     2000 - 2001 eğitim-öğretim yılında çünür merkez Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsüne taşınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Ziraat Fakültesi bünyesinde iken, 2007-2008 eğitim öğretim yılında Gıda Mühendisliği bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine aktarılmış olup,

                         1-    Bahçe Bitkileri Bölümü

                         2-    Bitki Koruma Bölümü

                         3-    Tarım Ekonomisi Bölümü

                         4-    Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

                         5-    Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

                         6-    Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

                         7-    Tarla Bitkileri Bölümü

                         8-    Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

                         9-    Zootekni Bölümü ile eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

        Fakülte binamızın bulunduğu Doğu kampüste öğretim elemanları ve öğrencilerin bire bir uygulama, araştırma, proje vb. gibi faaliyetlerini yaptıkları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği vardır. Ayrıca çiftlikte üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin satıldığı satış ofisimiz bulunmaktadır.

      Fakültemiz, 18 Mayıs 2018 tarih, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7141 Sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine ismi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

         4 Ekim 2019 tarihli 30908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karara göre (Karar Sayısı: 1613)Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine bulunduğu yerde devam etmektedir.