İletişim

43779 defa okundu
 
 
Adres:
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Ziraat  Fakültesi
Doğu Yerleşkesi 32260 Çünür/Isparta
Telefon:
+90 246 214 62 00
Fax:
+90 246 214 63 99
E-posta:
ziraat@isparta.edu.tr
 
 
mevlutgul@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 00
Dekan sekreteri Ayşe EROL
aysesenol@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 00
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet POLAT
mehmetpolat@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 04
Dekan yardımcısı Doç. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ
alibirgucu@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 05
Fakülte Sekreteri Mahmut BARBAROS
mahmutbarbaros@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 06
Muhasebe Davut UYSAL
davutuysal@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 57
Öğrenci İşleri Sevgi YILMAZ
sevgiyilmaz@isparta.edu.tr
+90 246 214 63 73
 
 
Bahçe Bitkileri Bölümü
bahcebitkileri@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 12
Bitki koruma Bölümü
bitkikoruma@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 68
Tarım Ekonomisi Bölümü
tarimekonomisi@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 32
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
tarimmakinetek@isparta.edu.tr
+90 246 214 63 60
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
tarimsalbiyotek@isparta.edu.tr
+90 246 214 63 29
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
tarimsalyapilar@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 89
Tarla Bitkileri Bölümü
tarlabitkileri@isparta.edu.tr
+90 246 214 62 42
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
bitkibesleme@isparta.edu.tr
+90 246 214 63 03
Zootekni Bölümü
zootekni@isparta.edu.tr
+90 246 214 63 41