21 Ekim 2019 Pazartesi

İletişim

18014 defa okundu
 
 
Adres:
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Ziraat  Fakültesi
 Doğu Yerleşkesi 32260 Çünür/Isparta
Telefon:
+90 246 211 85 00
Fax:
+90 246 211 86 96
E-posta:
ziraatf@isparta.edu.tr
 
adnanyildirim@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 00
Dekan sekreteri Pınar Yıldırım
pinaryildirim@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 00
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin MÜJDECİ
metinmujdeci@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 03
Dekan yardımcısı Doç. Dr. Halime ÜNLÜ halimeunlu@isparta.edu.tr +90 246 211 85 04
Fakülte Sekreteri Mahmut BARBAROS
mahmutbarbaros@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 15
Öğrenci İşleri Sevgi YILMAZ
sevgiyilmaz@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 70
Öğrenci İşleri Yaşar YILDIRIM yasaryildirim@isparta.edu.tr +90 246 211 85 71
 
 
Bahçe Bitkileri Bölümü
bahcebitkileri@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 09
Bitki koruma Bölümü
bitkikoruma@isparta.edu.tr
+90 246 211 48 47
Tarım Ekonomisi Bölümü
tarimekonomisi@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 16
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
tarimmakinetek@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 22
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
tarimsalbiyotek@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 20
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
tarimsalyapilar@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 11
Tarla Bitkileri Bölümü
tarlabitkileri@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 10
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
bitkibesleme@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 20
Zootekni Bölümü
zootekni@isparta.edu.tr
+90 246 211 85 18