Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

   Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

   Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

   Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı

 Yemler ve Hayvan Besleme  Anabilim  Dalı

   Hayvan Besleme

   Yem Teknolojisi

 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı

  Biyometri

  Genetik