Yayın Tarihi: 25.03.2024 14:53

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında "Besi sığırcılığında sıcaklık stresine bağlı ölümler için mobil erken uyarı sisteminin geliştirilmesi ve kapsamlı iklim indeksi (comprehensive climate index) kullanarak performans tahmin modellerinin geliştirilmesi” isimli proje ile burs kazanmaya hak kazanmıştır ve 5 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Kansas State Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doina CARAGEA ile çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmalar esnasında Iowa State Üniversitesinden yüksek lisans ve doktora danışmanı Emeritus Profesör Peter Hoffman'ı da ziyaret ederek ahde vefa örneği göstermiştir.Prof. Dr. Köknaroğlu TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı tarafından desteklenen Eylül 2014- Eylül 2015 tarihleri arasında Kansas State Üniversitesi coğrafya bölümünde “Küresel iklim değişikliğinin hayvancılık üzerine etkisinin belirlenmesi ve Türkiye için hayvan verim tahmin modellerinin geliştirilmesi” projesi kapsamında birlikte çalıştığı Prof. John A. Harrington Jr. ile yine TUBITAK 2219 bursu kapsamında bulunduğu Kansas State Üniversitesinde bir araya gelerek görüş teatisinde bulunmuştur. Emekli olmasına rağmen bilimsel çalışmalardan uzak duramayan Dr. Harrington ile faydalı bir görüşme gerçekleşmiş olup ileride yürütülecek çalışmalar hakkında konuşulmuştur.