Kazakh National Agrarian Research University tarafından 6-19 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen, KAZNARU INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL kapsamında Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan ÖZKAYA tarafından, birçok ülkeden gelen lisans ve lisansüstü öğrencilere "Buzağı Yetiştirme" konusunda eğitim verilmiştir.