ZOOTEKNİ ALANINDA YETİŞEN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ;

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığında,
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma çiftliklerde,
 • Araştırma merkezlerinde ve özel çiftliklerde,
 • Yem fabrika ve laboratuarlarında,
 • Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, damızlık koyun ve keçi yetiştirme birliklerinde,
 • Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri,
 • Tarım kredi kooperatifleri,
 • Devlet planlama teşkilatı,
 • Devlet istatistik enstitüsü,
 • Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı,
 • İhracatı geliştirme merkezi,
 • Ticaret odaları,
 • Ticaret borsaları,
 • Sanayi odaları,
 • İhracatçı birlikleri,
 • Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar,
 • Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler ve
 • Kendileri özel çiftlik kurabilirler.