Lisans Ders Programı Koordinatörü

Arş. Gör. Elif Rabia ŞANLI

Farabi

Prof. Dr. Serkan ÖZKAYA

Bologna-Eşgüdüm

Doç. Dr. Musa YAVUZ

Çift Anadal / Yandal

Arş. Gör. Dr. Arzu ÜÇTEPE

Erasmus

Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT

İş Yeri Eğitimi ve Staj Sorumlusu

Doç. Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY

İş Yeri Eğitimi ve Staj

Doç. Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY

Prof. Dr. Mevlüt GÜNAL

Prof. Dr. Serkan ÖZKAYA

Değerlendirme ve İntibak

(Muafiyet, Dikey/Yatay Geçiş)

Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Prof. Dr. Özgür KOŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökhan TÜZÜN

Mezuniyet

Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU

Doç. Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökhan TÜZÜN

AKTS Lisans Koordinatörü (Bilsis)

Arş.Gör.Dr.Arzu ÜÇTEPE

Mevlana Değişim Prog. Koordinatörü (Fakülte)

Doç. Dr. Musa YAVUZ

Mevlana Değişim Prog. Koordinatörü (Enstitü)

Prof. Dr. Yalçın BOZKURT

Bilsis Koordinatörü (Enstitü)

Arş. Gör. Dr. Arzu ÜÇTEPE

Eğitim-Öğretim Koordinatörü

Prof. Dr. Duygu KAŞIKCI

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU

Doktora Yeterlilik

Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU

Prof. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Prof. Dr. Duygu KAŞIKCI

Prof. Dr. Özgür KOŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökhan TÜZÜN

T.C. Sanayi Bakanlığı Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi Zootekni Bölümü-Hayvan Yetiştirme Laboratuvarı Yetkilisi

Arş. Gör. Dr. Turgay AKÜNAL