Vizyon ve Misyon

201 defa okundu

Vizyon

Modern bilgi ve teknolojiler kullanarak ülkemiz hayvancılığını kalkındırmak ve sorunlarını açıkça ortaya koyup çözebilme kabiliyetine sahip ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve bu alanda gerekli bilgi ve beceri donanımına sahip Zooteknist Ziraat Mühendisi yetiştirmek bölümün temel vizyonudur.

Misyon

Zootekni Bölümü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Hayvan Yetiştirme, Biyometri ve Genetik ve Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dallarından müteşekkildir. Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası düzeyde hayvansal üretimde verimi arttırmaya yönelik, etik sınırlar çerçevesinde, araştırma faaliyetleri düzenleyip bilime katkı sağlarken üretime olumlu etki sağlayabilecek, elde edilen bilgi ve donanımı yorumlayabilen ve aktarabilme noktasında özgüne ve akademik yeterliliğe sahip bilim insanlarını yetiştirmek bölümün temel misyonudur.

 

 

 

 

BÖLÜM SEKRETERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

32260 Çünür / ISPARTA

 

Tel: 0 246 214 63 41

Fax: 0 246 214 63 99